ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ

Το εκτροφείο αποτελείται από δύο χώρους, εκ των οποίων ο ένας χρησιμοποιείται για την εκτροφή καναρινιών και ο άλλος για τα υβρίδια. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, φωτισμός υγρασία κτλ.) στους χώρους του εκτροφείου είναι οι ιδανικές για την αναπαραγωγή και φιλοξενία των μικρών μας φίλων.

Εξωτερική άποψη του χώρου όπου στεγάζονται τα καναρίνια.
Άποψη από το εσωτερικό του χώρου καναρινιών.
Εσωτερικό του χώρου με τα υβρίδια.