Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΥΔΡΟΒΙΑ ΠΤΗΝΑ

     Επειδή η εκτροφή των πτηνών δεν περιορίζεται μόνο στα ωδικά  σας παρουσιάζω και κάποια υδρόβια τα οποία με την βοήθεια μηχανής (επώασης - εκκόλαψης) κατάφερα να εκκολάψω τα παρακάτω: